Sauna
Sauna edistää monella tavalla terveyttä, mutta pitää myös muistaa muut terveyden ja hyvinvoinnin peruspilarit, oikea ravinto, riittävä liikunta ja lepo sekä hyvät ihmissuhteet. Saunominen on myös sosiaalinen tapahtuma.

Kansainvälisesti tutkittua tietoa

Sauna ei kuitenkaan yksin pysty tekemään riittävästi, mutta yhdessä terveellisten elintapojen, oikeanlaisen ravinnon ja liikunnan kanssa sen mahdollisuudet kohentaa terveyttä ovat hyvät.

– Saunalla on aina ollut paikkansa suomalaisten sydämessä. Kansa on vahvasti uskonut sen parantavaan voimaan ja hyödyllisyyteen. Nyt asiasta on myös ajanmukaista tutkittua näyttöä, kertoo professori, kardiologian erikoislääkäri Jari Laukkanen Itä-Suomen yliopistosta.

Uusin kansainvälinen tutkimustieto osoittaa, että säännöllinen saunominen on yhteydessä pienempään sydänsairauksien, sydänperäisen äkkikuoleman, verenpainetaudin, aivoverenkiertohäiriöiden sekä Alzheimerin taudin ja ylipäätään dementian vaaraan.

Runsaalla saunomisella on lisäksi havaittu olevan yhteys pienempään hengityselimistön sairauksien riskiin ja matala-asteiseen tulehdukseen.

Stressi näyttää useimmiten helpottuvan saunoessa, minkä suomalaiset saunojat ovat kokemusperäisesti tienneetkin.

– Jo puolen tunnin saunominen voi laskea verenpainetta ja parantaa verisuonten toimintaa. Saunominen voi nostaa sykettä jopa keskiraskasta liikuntaa vastaavalla tavalla, Laukkanen toteaa.

Saunominen on turvallista. Keskeisiin saunomisen jälkeen mitattuihin veriarvoihin löylyillä ei ollut vaikutusta.

Saunomisen terveysvaikutukset alkoivat kiinnostaa tutkijoita vajaat kymmenen vuotta sitten. Liikunnan vaikutuksia oli tutkittu jo aiemmin, ja saunatutkimus oli luontevaa jatkoa sille.

 

Lue lisää Talomestarin Sauna-teenumerosta 3/2020!