Oikeaoppisesti, Löylyn lain mukaan rakennetussa savusaunassa jalkalaude on kiukaan kivipintaa korkeammalla.

Saunomista ja suomalaista saunaa on määritelty useaan otteeseen vuosikymmenien saatossa. Saunamestari Kilta laati oman listansa saunomisen tunnusmerkeistä keväällä 2023. Killan mielestä se on tärkeää, koska käsitys aidosta suomalaisesta saunasta on hämärtynyt.

Saunan tunnusmerkkejä haetaan usein muoti-ilmiöistä, jotka eivät kuulu suomalaiseen saunakulttuuriin. Saunamestari Killan listaamat tunnusmerkit perustuvat hyväksi todettuihin ja perinteisiin saunoihin sekä saunomistapoihin kunnioittaen tuhatvuotista suomalaista savusaunaperinnettä.

– Kilta haluaa turvata suomalaisen saunan pysyvän saunana myös tuleville sukupolville, toteaa Killan puheenjohtaja, saunamestari Pekka Paasonen.

– Sauna ja saunominen ovat lisänneet suosiotaan eri puolilla maailmaa, mistä Saunamestari Kilta on tyytyväinen. Saunojen rakentajat ja suunnittelijat noudattavat kuitenkin usein maakohtaisia rakentamisen ohjeita ja käytäntöjä, joissa ei ole otettu huomioon suomalaisen saunan tunnusmerkistöä. Toivottavasti Killan listaamat saunan tunnusmerkit ohjaavat näitäkin tekijöitä onnistuneeseen lopputulokseen ja hyviin löylyihin.

Suomalainen saunomistapa on vapaamuotoinen, rento, tasa-arvoinen, omatoiminen, meditatiivinen tai yhteisöllinen. Turvallinen, viihtyisä ja hyvät löylyt mahdollistava saunatila on edellytys saunanautinnolle. Lääketieteellisten tutkimusten mukaan saunominen parantaa saunojan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Saunalla ja saunomisella on Suomessa suuri merkitys kansanterveydelle.

Lue lisää Talomestarin numerosta 1/2023!