Page 4 - Talomestari 1/2022
P. 4

PIENTALOASUKKAAN HYÖTYLEHTI 1/2022 SISÄLTÖ
    PÄÄKIRJOITUS                      1970-luvun talon energia-
    Energian hinnat                 !!6 saneeraus laski lämmitys-
                               kustannukset kolmas-
                               osaan.
    pistävät miettimään                  Porilaisen Tapio Vallinin
                            12 sähköyhtiö irtisanoi yksi-
        unsasluminen talvi on kääntymässä kohti kevättä. Lu- puolisesti hänen hintaka-
        menauraajalle päättyvä talvi on ollut poikkeuksellisen  ton sisältäneen sähköso-
        hankala. Lunta satoi kerralla runsaasti ja myös läm- pimuksensa.
    R pötilat vaihtelivat vesisateesta pakkaseen jopa saman
    vuorokauden aikana.                  Omakotiliitto ei hyväksy
     Mutta kevät tekee kovaa vauhtia tuloaan. Alkaa olla viimeiset  16 sähköyhtiöiden
    ajat laittaa hyötykasvien siemenet multaan. Siementen itämisen  toimintaa.
    seuraaminen, taimien kouliminen ja uudelleen istuttaminen sekä  Sähkön hinta rajun nou-
    vihdoin se hetki, kun päästään nauttimaan omasta sadosta ovat 17 sun taustalla useampi syy.
    osa kevään ja kesän hurmaa.
     Mutta ilmassa on tummempiakin pilviä. Energian hintojen  Maakaasun hinta kohosi
    nousu mietityttää suomalaisia. Hintojen kehityksen päätepistettä  18 yli kaksinkertaiseksi.
    eivät osaa asiantuntijatkaan tässä tilanteessa ennustaa.
     Energian hinnat saavat monen miettimään energiaremontin  Aurinkosähköjärjestel-
    tekemistä. Miten selvitä hintakriisistä mahdollisimman kuivin  22 missä laatueroja, Motivan
                               mukaan vertailu kan-
    jaloin. Ilmapiiri saa myös monen öljylämmittäjän miettimään öl- nattaa.
    jystä luopumista. Valtiovallan tukimuodot edesauttavat ilmaston
    kannalta tervetulleiden päätösten tekemistä. Samalla saavutetaan  Vuonna 2022 kotitalo-
    lämmityskuluissa merkittävä alennus.      24 usvähennystä voi saada
     Toivottavasti uuden kokoinen Talomestari istuu hyvin käsiinne! 3 500 euroa, jos teettää
                      Mari Ahola-Aalto  joko kotitalous-, hoiva-
                               tai hoitotyötä tai luopuu
                               öljylämmityksestä.
                               Erot asumismenoissa
                            26 kuntien välillä ovat
                               hurjassa nousussa.
     42. vuosikerta, 3 numeroa vuodessa, www.talomestari-lehti.fi
     Toimituksen osoite: Talomestari        28  Siemenissä on itua!
           Vanha Turuntie 371, 03150 Huhmari
           Puh. 09-413 97300, talomestari@karprint.fi
     Päätoimittaja:  Mari Ahola-Aalto 09-413 97369        72
           mari.ahola-aalto@karprint.fi
     Toimittajat:  Liisa Airaksinen, Soili Kaivosoja, Juhani Karvonen,
           Tarja Pitkänen, Eero Wihuri, Kati Wikström
     Ilmoitusmyynti:  Kari Ylönen 09-413 97 395, kari.ylonen@karprint.fi
     Tilaukset ja  tilaukset@karprint.fi
     osoitteenmuutokset: ma-pe klo 9–11.30 p. 09-413 97300
     Tilaushinnat:  Ilmestyy kolme energiapainotteista numeroa vuodessa.
           Määräaikaistilaus 29 euroa, kestotilaus 25 euroa.
     Kustantaja ja paino: Karprint Oy, 03150 Huhmari
           ISSN 0785-6318 (painettu)      Ruotsalaisen Boråstapeterin
           ISSN 2489-8708 (verkkojulkaisu)   Timeless Traditions -tapetit
     Aikakausmedia ry:n jäsen.            henkivät entisaikojen levollista
     Kannen kuva: Skaala ikkunat ja ovet Oy      maalaistunnelmaa ja luovat
                              sijaa uusille muistoille.

    4 I TALOMESTARI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9